Visie 

KLEINSCHALIG & FLEXIBEL

Goedendagzorg is een unieke kleinschalige opvang voor kinderen met een lichte en/of zware beperking, die extra zorg/begeleiding (op maat) nodig hebben.

Onze kleinschaligheid maakt ons, in tegenstelling tot andere organisaties, flexibel. Goedendagzorg heeft om die reden geen lange wachtlijst.

Om de kleinschaligheid te waarborgen, heeft Goedendagzorg een maximum van 12 kinderen per locatie aangesteld. Op deze manier is er voldoende ruimte voor uw kind om zich in alle vrijheid te kunnen ontplooien en ontwikkelen.

ONTWIKKELING EIGEN IK

Elk kind verdient het om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, waarbinnen de ontwikkeling van de eigen ik voldoende ruimte krijgt. Voor ieder kind dient er een ontwikkelingsmogelijkheid gecreëerd te worden. Binnen Goedendagzorg streven we er samen met de ouders en/of verzorgers naar om dit doel te realiseren. Wij richten ons dan ook middels een zorgplan op de behoeftes en wensen van het kind.

ONSTAAN VAN GOEDENDAGZORG

Goedendagzorg is opgericht door Rosianne Kolestein, grote zus van Chenelva en Sheneeva: de enige Siamese tweeling in Nederland. Tijdens de puberteit beseften Chenelva en Sheneeva dat zij anders waren. Doordat zij niet in staat waren dagelijks naar de maatschappelijke opvang te gaan misten zij uitdaging en activiteiten die andere leeftijdsgenoten wel beleefden. Ten gevolge van pesterijen en de beperkte kennis over Siamese tweelingen, voelden zij zich vereenzaamd en geïsoleerd. Dit vooral in de weekenden of wanneer ze bij de naschoolse opvang zaten. Een opvang voor kinderen met een beperking waar genoeg uitdaging wordt geboden en deze kinderen zich ten volle kunnen benutten was hard nodig.  Vanuit die behoefte werd Goedendagzorg geboren.

Rosianne is sinds 2017 afgestudeerd als MMZ Persoonlijk Begeleider en staat geregistreerd in het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector (SKJ).

Haar uitgebreide kennis op professioneel gebied in combinatie met expertise vanuit eigen ervaring, zorgen voor een uitgebreid palet aan kennis aan het roer van Goedendagzorg, waardoor er vakkundig gehandeld wordt binnen complexe zorgsituaties.

Goedendagzorg is volop in de groei en zich verder aan het uitbreiden. Middels verschillende trainingen, bijscholing en cursussen wordt er voor vernieuwing van kennis gezorgd.

DIVERS AANBOD

Goedendagzorg heeft een divers aanbod. Ons primaire doel is daarbij om ieder kind op een persoonlijke manier te ondersteunen en te begeleiden. Hierbij streven wij er naar om te zorgen voor structuur bij het kind.

In alle vormen van zorg en begeleiding die wij bieden dragen wij onze visie uit. Daarnaast richten we ons ook op het ontlasten van ouders.